ADULTS

 

Serveis i modalitats d’intervenció:
 • Atenció psicològica personalitzada
 • Avaluació i diagnòstic psicològic
 • Psicoteràpia individual i grupal
 • Entrenament en habilitats socials i comunicatives
 • Orientació en resolució i gestió de conflictes
Serveis destinats a atendre:
 • Situacions de crisi
 • Experiències traumàtiques
 • Episodis d’angoixa i ansietat
 • Dificultats comunicatives i relacionals
 • Maltractes i relaciones abusives
 • Depressió