ENFOC PROFESSIONAL

 

En la meva pràctica professional el meu marc teòric de referència es centra en el model biopsicosocial amb enfoc de gènere. Partint d’aquest model integrador, el concepte de salut inclou el benestar emocional, social i físic; i es troba determinat pel context social i econòmic, així com per les característiques biològiques.

A continuació, presento una taula resum dels principals conceptes sobre l’enfoc de gènere en la pràctica clínica.

Taula extreta del treball “Recomendaciones para la práctica clínica con enfoque de género”, recomanacions oficials del Ministeri de Sanitat basades en el llibre de Sara Velasco Arias “Sexos, Género y Salud. Teoría y Métodos para la Práctica Clínica y Programas de Salud”, publicat l’any 2009.

 

msssi