INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JUVENTUT

 

Serveis i modalitats d’intervenció:
  • Atenció psicològica personalitzada
  • Entrenament en habilitats socials y comunicatives
  • Orientació en resolució i gestió de conflictes
  • Reeducacions psicopedagògiques
Serveis destinats a atendre:
  • Trastorns de l’espectre autista (TEA)
  • Dificultats comunicatives i relacionals
  • Situacions de bloqueig intel·lectual i emocional
  • Dificultats d’aprenentatge